FréttirSkilmálabreytingar á skuldum Upphafs samþykktar

8.10.2019

Á fundi með skuldabréfaeigendendum fasteignafélagsins Upphafs fasteignafélags slhf. í dag voru samþykktar skilmálabreytingar á skuldum félagsins sem nauðsynlegar eru til að ljúka viðbótarfjármögnun með nýju skuldabréfi að fjárhæð 1 ma.kr. 

Á fundi með skuldabréfaeigendendum fasteignafélagsins Upphafs fasteignafélags slhf. í dag voru samþykktar skilmálabreytingar á skuldum félagsins sem nauðsynlegar eru til að ljúka viðbótarfjármögnun með nýju skuldabréfi að fjárhæð 1 ma.kr.

Fyrir fundinn hafði fjárfestum verið kynnt áætlun nýs stjórnendateymi GAMMA um að tryggja framgang framkvæmda á vegum fasteignafélagsins Upphafs, sem er að fullu í eigu fagfjárfestasjóðsins Novus sem er í stýringu hjá GAMMA. Upphaf er nú á hápunkti framkvæmda með 277 íbúðir í byggingu og eru áætluð lok allra framkvæmda í lok árs 2020. Áætlunin miðar að því að tryggja tekjur af sölu íbúða og hámarka virði eigna. Til þess að áætlunin gangi eftir er unnið með fjárfestum að því að klára skilmála hins nýja skuldabréfs.

Frá því í júlí hefur nýtt stjórnendateymi GAMMA unnið að því að endurmeta stöðu Novus og Upphafs. Sú vinna leiddi í ljós að eigið fé Upphafs hafði verið ofmetið og kostnaður var vanmetinn. Ljóst er að tryggja þurfi Upphafi viðbótarfjármögnun til að tryggja framgang verkefna á vegum félagsins og tekjur af sölu eigna svo hámarka megi virði eigna. Greining nýs stjórnendateymis leiddi í ljós fjárþörf upp á um 1 ma.kr. til að ljúka fjármögnun uppbyggingar á vegum félagsins.

Stjórn GAMMA lítur þá stöðu sem kom í ljós við endurmat nýs stjórnendateymis mjög alvarlegum augum. Eftir að raunstaða Novus og Upphafs kom í ljós var Fjármálaeftirlitið upplýst um stöðu sjóðsins og í framhaldi fjárfestar og skuldabréfaeigendur með sérstöku upplýsingablaði. Þá hefur stjórnin ráðið Grant Thornton sem óháða sérfræðinga til þess að fara yfir málefni Novus og Upphafs. Á grundvelli niðurstöðu úttektar þeirra verður lagt mat á hvaða frekari aðgerða verður gripið til að upplýsa um málið. Jafnframt munu stjórnendur vinna með haghöfum að frekari upplýsingaöflun og verður fundur eigenda sjóðsins boðaður innan skamms.

Máni Atlason framkvæmdastjóri GAMMA:

„Frá því í júlí höfum við unnið að endurmati á stöðu fasteignafélagins Upphafs. Samþykki kröfuhafa félagsins fyrir skilmálabreytingum er mikilvægt skref í átt að viðbótarfjármögnun sem tryggir framgang verkefna og hámörkun eigna eins og nýtt stjórnendateymi hefur lagt áherslu á. Við munum áfram kappkosta að reka smiðshöggið á endurskipulagningu félagsins sem fyrst og við munum áfram leggja áherslu á að komast til botns í því hvað fór úrskeiðis og upplýsa haghafa um það.“

Um GAMMA: Novus

Fagfjárfestasjóðurinn GAMMA: Novus var stofnaður árið 2013. Stofnfé sjóðsins nam um 2,5 ma.kr. Árið 2017 greiddi sjóðurinn um 850 m.kr. til baka til eigenda í hlutfalli við eignarhlut þeirra. Fagfjárfestasjóðurinn GAMMA: Novus á fasteignaþróunarfélagið Upphaf fasteignafélag að fullu. Félagið hefur frá stofndegi byggt og selt yfir 400 íbúðir á höfuðborgarsvæðinu og hefur nú tæplega 280 íbúðir í byggingu.

Senda grein