Fréttir  • Valdimar-heimasida

Óvissa um næstu ríkisstjórn hefur áhrif

7.12.2016 Skoðun

„Það hefur enn áhrif að ekki er almennilega vitað hvaða efnahagsstefnu landið mun taka,“ segir Valdimar Ármann, framkvæmdastjóri sjóða hjá GAMMA, um efnahagsþróunina í nýliðnum mánuði. Aukin trú sé hins vegar á að vextir standi í stað eða lækki og hagtölur gefa til kynna sterka stöðu landsins.

Í samantekt yfir þróun vísitalna GAMMA í nóvember kemur fram að markaðsvísitala GAMMA hafi hækkað um 0,4% í mánuðinum, ríkistryggð skuldabréfavísitala um 0,5%, vísitala fyrirtækjaskuldabréfa hafi lækkað um 0,1% og hlutabréfavísitalan hækkað um 0,5%. Á hlutabréfamarkaði hækkuðu bréf Sjóvá langmest, eða um 9,5% á meðan mesta lækkun varð á bréfum Granda og Marel, um 2,6% og 2,2%.

„Á hlutabréfamarkaði hefur framvindan haldist svipuð milli mánaða, þar sem fram kemur munur á þróuninni hjá innlendum hlutafélögum og svo hinum sem frekar verða fyrir áhrifum af þróun erlendis og styrkingu krónunnar,“ segir Valdimar. Þessi mismunur skili sér líka í því að sjóðir sem séu „þungir af íslenskum félögum“ hafi skilað ávöxtun umfram vísitöluna, sem sé dregin aðeins niður af félögum á borð við Icelandair og Marel sem hafi lækkað síðustu misseri.

Krónan hefur áhrif á gengi

Hækkun bréfa Sjóvár í mánuðinum segir Valdimar að skýrist af góðu uppgjöri sem félagið hafi skilað í lok október, en lækkun á gengi bréfa Marel og Granda skýrist svo að hluta af styrkingu krónunnar.

„Marel er einfaldlega erlent fyrirtæki þannig að þó svo að fyrirtækinu gangi vel og ávöxtun hjá því sé ágæt í evrum talið og verðmat fyrirtækisins jafnvel að hækka í evrum, þá nær fyrirtækið ekki, vegna styrkingar krónunnar, að hækka í krónum talið,“ segir Valdimar. Og búist markaðurinn við áframhaldandi styrkingu krónunnar þá geti það haft letjandi áhrif á viðskipti með bréf Marel hér á landi. „Þetta hefur í raun ekkert með reksturinn á sjálfu fyrirtækinu að gera.“

Þá verði Grandi líka fyrir beinum áhrifum af styrkingu krónunnar sem skýri lækkunina þar að hluta. „Grandi er með erlendar tekjur, selur fisk í erlendri mynt, þannig að þær tekjur, þegar þeim er skipt yfir í krónur eru að lækka.“ Við bætist svo að Grandi sé í þeim hópi fyrirtækja sem verði fyrir hvað mestum áhrifum af óvissu um skipun næstu ríkisstjórnar. „Ef veiðileyfagjald verður hækkað, sett á auðlindagjald, eða kvótakerfinu umbylt þá er þetta náttúrlega félag sem verður fyrir beinum áhrifum af slíku.“ 

Vextir mögulega að lækka

„Skuldabréfamarkaðurinn hefur verið tiltölulega jákvæður áfram og menn staðfastir á því að vextir fari ekki hækkandi næstu mánuði og frekar von á því að þeir fari lækkandi.“ Í þessum efnum segir Valdimar meðal annars horft til síðustu vaxtaákvörðunar Seðlabankans, þar sem vöxtum var haldið óbreyttum, en fram kom í fundargerð peningastefnunefndar að tveir nefndarmenn hafi viljað lækka vexti um 0,25 prósentustig. „Það sýnir að vextir á Íslandi eru að fara að standa í stað og mögulega lækka. Það hefur stutt við skuldabréfamarkaðinn áfram og sama á við um hlutabréfamarkaðinn.“

Heilt yfir hafi hins vegar enn töluverð áhrif á þróunina á markaði áframhaldandi sveiflur í kring um fréttir af stjórnarmyndunarviðræðum. „Uppi er mikil óvissa um hvaða efnahagsstefnu landið mun taka,“ segir Valdimar. Þessi óvissa leiði til þess að fjárfestar haldi að einhverju leyti að sér höndum á meðan hún sé uppi og gæti mögulega farið að hafa áhrif á ákvarðanir hjá fyrirtækjum, þó þess sjáist ekki merki enn.

Senda grein