GAMMA: Total Return Fund

GAMMA: Total Return Fund

GAMMA: Total Return Fund er fjárfestingarsjóður, skv. lögum 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði, sem fjárfestir að meginhluta í skráðum skuldabréfum, skráðum hlutabréfum og innlánum, hvort sem er með beinni fjárfestingu eða í gegnum aðra sjóði. Sjóðurinn hefur einnig heimild til að fjárfesta að hluta til í óskráðum verðbréfum sem og afleiðum. 

Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er að viðhalda og auka að raunvirði verðmæti eigenda sjóðsins með virkri stýringu. Helstu fjárfestingarákvarðanir sjóðsins eru ákvarðaðar af fjárfestingarteymi GAMMA. Á tímum mikillar óvissu og umróta á fjármálamörkuðum getur sveigjanleiki og virk stýring gegnt lykilhlutverki við að ná góðri ávöxtun.

Víðtæk sérfræðikunnátta starfsmanna GAMMA á íslenskum og erlendum fjármálamörkuðum á sviði skuldabréfa, hlutabréfa og afleiða verður nýtt til að ná sem bestri ávöxtun að teknu tilliti til áhættu.

Nánari upplýsingar

  • Gengisuppreikningur daglega.
  • Viðskiptadagar miðast við kl. 14:00 og er uppgjörsdagur viðskipta t+2.
  • Rafrænt skráður hjá Verðbréfaskráningu.

Sjóðsstjóri og fjárfestingarteymi

Valdimar Ármann, forstjóri og sjóðsstjóri, hagfræðingur og fjármálaverkfræðingur.
Valdimar starfaði áður hjá ABN AMRO í London við verðbólgutengdar afurðir frá 2003 til 2006. Hann starfaði í New York frá 2006 til 2008 hjá sama banka, og síðar hjá RBS sem Vice President, Head of Inflation Structuring USA. Valdimar kennir einnig sem aðjúnkt í meistaranámi í fjármálahagfræði við Háskóla Íslands.

Jóhann Gísli Jóhannesson, sjóðsstjóri, hagfræðingur 
Hann starfaði áður hjá Íslandsbanka og sem sjóðsstjóri innlendra hlutabréfa hjá Íslandssjóðum. Jóhann er einnig stundakennari við hagfræðideild Háskóla Íslands og kennir m.a. námskeiðið Fjármálahagfræði í grunnanámi hagfræðideildar. Jóhann hefur lokið B.S gráðu í hagfræði með áherslu á fjármál frá Háskóla Íslands og leggur nú lokahönd á meistaranám í fjármálum við sama skóla. Jóhann hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Agnar Tómas Möller, verkfræðingur.
Agnar starfaði áður í áhættustýringu og skuldabréfamiðlun Kaupþings frá 2004 til 2008. Agnar kennir einnig í meistaranámi í fjármálahagfræði við Háskóla Íslands.

Guðmundur Björnsson, verkfræðingur.
Guðmundur var á árunum 2005 til 2008 forstöðumaður Afleiðuviðskipta Kaupþings. Guðmundur hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum og hefur kennt afleiðuhluta þess prófs síðustu árin.

Áhætta

Ýmis áhætta felst í fjárfestingu í fjárfestingarsjóðum og er hann að jafnaði áhættumeiri en verðbréfasjóðir og getur gengi þeirra breyst töluvert. Það ber helst að geta markaðs-, vaxta-, lausafjár- og mótaðilaáhættu sem mynda óvissu um framvindu á verðbréfamarkaði. 

Dreifing fjárfestinga milli eignaflokka er með þeim hætti að markaðs- og mótaðilaáhætta er takmörkuð eins og unnt er. Fjárfestingar í hlutabréfum og skuldabréfum fyrirtækja eru eðli málsins samkvæmt áhættusamari en fjárfestingar í ríkistryggðum eignum. 

Dregið er úr lausafjáráhættu með því að geyma hluta eignasafnins í reiðufé eða auðseljanlegum eignum. Meðallíftími sjóðsins í skuldabréfum getur verið þónokkur sem myndar töluverða vaxtaáhættu. Upplýsingar um tíu stærstu útgefendur eigna sjóðsins eru reglulega birtar í útgefnu efni um sjóðinn og má finna í upplýsingablaði um sjóðinn sem er uppfært mánaðarlega hér til hliðar. 

Valdimar Ármann veitir frekari upplýsingar um sjóðinn í síma 519 3304 eða í gegnum netfangið: valdimar@gamma.is

Reglur og fjárfestingarstefnu, útboðslýsingu og útdrátt úr útboðslýsingu má finna hér til hliðar.

Skattlagning

Skattaleg meðferð hlutdeildarskírteina í Fjárfestingarsjóði GAMMA fer eftir lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, eins og þau eru á hverjum tíma. Af hlutdeildarskírteinum í GAMMA: TRF greiðist fjármagnstekjuskattur. Fjárfestar eru hvattir til þess að kynna sér skattalega stöðu sína og er ráðlagt að leita til sérfróðra aðila á því sviði, s.s. skattalögfræðinga eða endurskoðenda.

Árshlutareikningur Fjárfestingarsjóðs GAMMA

Ársreikningur Fjárfestingarsjóðs GAMMA