GAMMA: Total Return Fund

GAMMA: Total Return Fund

GAMMA: Total Return Fund hefur verið lokað. 

GAMMA: Total Return Fund er fjárfestingarsjóður, skv. lögum 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði.

Nánari upplýsingar

  • Gengisuppreikningur daglega.
  • Rafrænt skráður hjá Verðbréfaskráningu.

Sjóðstjóri

Máni er lögmaður og framkvæmdastjóri GAMMA Capital Management hf. Hann hefur víðtæka reynslu úr lögmennsku og af fjármálamarkaði. Á árunum 2015-2019 starfaði Máni hjá Kviku banka hf. og þar áður hjá LOGOS lögmannsþjónustu í Reykjavík og London frá 2009-2015.

Máni er með meistarapróf í lögum frá Háskólanum í Reykjavík, lögmannsréttindi og hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Áhætta

Ýmis áhætta felst í fjárfestingu í fjárfestingarsjóðum og er hann að jafnaði áhættumeiri en verðbréfasjóðir og getur gengi þeirra breyst töluvert. Það ber helst að geta markaðs-, vaxta-, lausafjár- og mótaðilaáhættu sem mynda óvissu um framvindu á verðbréfamarkaði. 

Valdimar Ármann veitir frekari upplýsingar um sjóðinn í síma 519 3300 eða í gegnum netfangið: valdimar@gamma.is

Reglur og fjárfestingarstefnu, útboðslýsingu og útdrátt úr útboðslýsingu má finna hér til hliðar.

Skattlagning

Skattaleg meðferð hlutdeildarskírteina í Fjárfestingarsjóði GAMMA fer eftir lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, eins og þau eru á hverjum tíma. Af hlutdeildarskírteinum í GAMMA: TRF greiðist fjármagnstekjuskattur. Fjárfestar eru hvattir til þess að kynna sér skattalega stöðu sína og er ráðlagt að leita til sérfróðra aðila á því sviði, s.s. skattalögfræðinga eða endurskoðenda.

Árshlutareikningur Fjárfestingarsjóðs GAMMA

Ársreikningur Fjárfestingarsjóðs GAMMA