GAMMA: Covered Bond Fund

GAMMA: Covered

GAMMA: Covered Bond Fund er fjárfestingarsjóður, skv. lögum 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði, sem fjárfestir að meginhluta í sértryggðum skuldabréfum, útgefnum í samræmi viðlög 11/2008 um sértryggð skuldabréf. Auk þess hefur sjóðurinn heimild til að fjárfesta í skuldabréfum með ríkisábyrgð og nýta sér afleiðusamninga til áhættustýringar.

Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er að auka að raunvirði verðmæti eigenda sjóðsins með virkri stýringu í sértryggðum skuldabréfum. Helstu fjárfestingarákvarðanir sjóðsins eru ákvarðaðar af skuldabréfateymi GAMMA. Víðtæk sérfræðikunnátta sjóðsstjóra GAMMA á íslenskum og erlendum fjármálamörkuðum á sviði skuldabréfa og annarra vaxtaafurða er nýtt til að ná sem bestri ávöxtun að teknu tilliti til áhættu.

Nánari upplýsingar

  • Gengisuppreikningur daglega.
  • Viðskiptadagar miðast við kl. 14:00.
  • Uppgjörsdagur kaupa í sjóðnum er t+2.
  • Uppgjörsdagur innlausna í sjóðnum er t+2.
  • Rafrænt skráður hjá Verðbréfaskráningu.

Sjóðurinn mun leitast við að halda fjárfestingum sínum í sértryggðum skuldabréfum sem mestri eða við 75% af heildareignum sjóðsins, nema markaðsaðstæður gefi tilefni til annars. Þá mun fjárfesting sjóðsins í ríkisskuldabréfum vera að jafnaði um 15-25% af heildareignum sjóðsins til að sjóðurinn sé fullfjárfestur, en það hlutfall fer að einhverju leyti eftir markaðsaðstæðum og lausafjárstýringu sjóðsins.

Sjóðsstjórar

Valdimar Ármann, sjóðsstjóri og forstjóri, hagfræðingur og fjármálaverkfræðingur.
Valdimar starfaði áður hjá ABN AMRO í London við verðbólgutengdar afurðir frá 2003 til 2006. Hann starfaði í New York frá 2006 til 2008 hjá sama banka. Síðar starfaði hann hjá RBS sem Vice President, Head of Inflation Structuring USA. Valdimar kennir einnig sem aðjúnkt í meistaranámi í fjármálahagfræði hjá Háskóla Íslands.

Agnar Tómas Möller, verkfræðingur.
Agnar starfaði áður í áhættustýringu og skuldabréfamiðlun Kaupþings frá 2004 til 2008. Agnar kennir einnig í meistaranámi í fjármálahagfræði hjá Háskóla Íslands.

Áhætta

Ýmis áhætta felst í fjárfestingu í fjárfestingarsjóðum og eru þeir að jafnaði áhættumeiri en verðbréfasjóðir og getur gengi þeirra breyst töluvert. Ber helst að geta markaðs-, vaxta-, lausafjár- og mótaðilaáhættu. Markaðs- og mótaðilaáhætta getur verið mikil þegar um er að ræða annan útgefanda á skuldabréfum en ríkið. Áhættan er óhjákvæmileg í markmiði sjóðsins að fjárfesta í sértryggðum skuldabréfum. Frá sölu í sjóðnum til afhendingar á reiðufé líða 5 dagar sem dregur úr lausafjáráhættu sjóðsins. Auk þess geymir sjóðurinn hluta eignasafnins í reiðufé eða auðseljanlegum eignum.

Upplýsingar um tíu stærstu útgefendur eigna sjóðsins eru reglulega birtar í útgefnu efni um sjóðinn og má finna í upplýsingablaði um sjóðinn sem er uppfært mánaðarlega hér til hliðar.

Valdimar Ármann veitir frekari upplýsingar um sjóðinn í síma 519 3304 eða í gegnum netfangið: valdimar@gamma.is

Reglur og fjárfestingarstefnu, útboðslýsingu og útdrátt úr útboðslýsingu má finna hér til hliðar.

Skattlagning

Skattaleg meðferð hlutdeildarskírteina í Fjárfestingarsjóði GAMMA fer eftir lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, eins og þau eru á hverjum tíma. Af hlutdeildarskírteinum í GAMMA: CREDIT greiðist fjármagnstekjuskattur. Fjárfestar eru hvattir til þess að kynna sér skattalega stöðu sína og er ráðlagt að leita til sérfróðra aðila á því sviði, s.s. skattalögfræðinga eða endurskoðenda.

Árshlutareikningur Fjárfestingarsjóðs GAMMA

Ársreikningur Fjárfestingarsjóðs GAMMA